Cemile F1


BİTKİ

:

Sırık domates
Güçlü bitki yapısı
Boğum araları orta
Erkenci
ToMV, Ve, F 0-1, N, TYLCV


MEYVE

:

Salkımda 4-6 meyve
250 – 300 gr. İri meyveli
Sert ve yüksek kaliteli
Mükemmel kırmızı renk
Yüksek verim

YETİŞTİRME DÖNEMİ
: İlkbahar, Sonbahar
Açıkta Sırık